Apsveikumi

Apsveikumi

Es nezinu nekā skaistāka par raudzīšanos rāmā,
no kaislībām brīvā sievietes dvēselē.
/Gudras atziņas/


CEPU,
CEPU KUKULĪTI,
CITU LIELU,
CITU MAZU.
/Runas vingrinājumi/


Memento! Ja debess kūs un meži vētras liekti,
Ja liesmu mēle dižozolā dzeļas,
Ja sadragāts tas krīt un skambās šķeļas – Tad mēmās sāpēs stāvam sirdī triekti.
Vai,
ja mēs siseni pret stalto koku It kā aiz ietiepības redzam lecam,
Tad zinām: ozols zaļos mums pa vecam,
Un smiedamies mēs atmetam ar roku.
Bet,
ja kāds nāk ar saldu maldu stāstu Un slepus cērt un cērt ar asu cirvi,
Un koku gāž ar nodevēja virvi – Tad tādā raugāmies ar svētu lāstu!


Šis zelta likums vēl aizvien teicami kalpo ceļā uz panākumiem: ''Izturies pret citiem tā,
kā viņiem,
tavuprāt,
vajadzētu izturēties pret tevi!''


Gudrs ir tas,
kurš atceras.
/Ēģiptiešu sakāmvārdi/


Dusi,
kur es tevi atstājusi,
Trejas saujas smilšu uzbērusi… Ak,
ka mācētu mēs ne vien mīlēt,
Ja mēs prastu redzēt dvēseles dzīlē,
Mazāk sevī nēsātu mēs rūsu,
Mūsu mīļie ilgāk būtu mūsu.


Lūk,
rudens atnāk vēju šalkās,
Un lapās sārtums rodas jau.
Vai jūti dzīvos degam alkās,
Vai Tevim zemē salti nav?


Viegli pelt,
bet cik drausmīgi grūti slavēt!
/Dažādi izteicieni/


Tu redzi cilvēku,
kas ir neatlaidīgs savā lietā.
Viņš būs karalim priekšā.
/Domu graudi/


Liekuļošana ir pati apnicīgāka nodarbe pasaulē.
/atzinas_un_aspratibas/


Kur cilvēkam sāp,
tur viņš plaukstu pieliek.
/Abhāzu sakāmvārdi/


Gudrais cīnās ar kaislībām,
muļķis kļūst par to vergu.
/Domu graudi/


Galvenais pilsoņu labdaris ir neuzticēšanās.


Kapitālisti ir gatavi mums pārdot virvi,
kurā mēs viņus pakārsim.
/Aforismi par alkatību/


Vislabākais - paciest,
ko nevar labot,
un bez kurnēšanas sekot Dievam,
pēc kura gribas viss notiek.
Slikts ir kareivis,
kas savam pavēlniekam seko vaidēdams.
/Vai labumi ir ķermeniski?/


Telefons netuvina,
tas tikai apliecina attālumus.
/Pasaule/


Jaunajā gadā jaunas lietas.
/Teicieni par jauno gadu/


Prieks rodas tad,
kad tu apzinies,
ka dzīvi veido pēc saviem noteikumiem.
/Vēlējumi vārda dienā/


Zināt patiesību – dievišķa lieta,
cilvēciskā – to meklēt.


NAKTIS naktis vienmēr kāds ceriņš zied naktis asa auksta smarža naktis smarža ko izplata apskauta bet izdegusi spuldze naktis un tu ieej spuldzē un mēģini savienot trauslos vadiņus naktis kāds ieslēdz gaismu un tu netiec ārā no spuldzes un dauzies naktis neslēdziet gaismu neatdariet acis tiem kurus es mīlu es vēl arvien mēģinu savienot vadiņus naktis viss pagalam tikai krūtī brēc naktis nē āži mana piesietā maiguma āži naktis pret Viņas pieri nosisties gribas naktis vienmēr kāds ceriņš zied naktis sakrampēto pirkstu starpās arī kaut kas zied naktis nē kas zied? nevar redzēt nāve tizlāk zied naktis


Kas tad cilvēks – viens zāles stiebriņš nenopļautā dzīvības pļavā.
Vienu mūžu starp zālēm un cilvēkiem! – dodi Dievs tādu aiziešanu – sausām acīm uz sveķainu kapliču.
Un caur lietu lai spīdētu saulīte.
Biti,
biti dzird aizlidojam Tālās,
mūžīgās puķu ganībās.


Aunam,
meitas,
baltas kājas,
Dzenam aitas pieguļā: Jāņu nakti zelta rasa,
Lai aitiņas mazgājas.
/Jāņu diena negaidīta/


Es netaisos vairs ilgāk uz tevi gaidīt.
Ja jūti - pasaki,
ja nē - aizej.


Ir trīs lietas,
pār kurām cilvēks valda - rokas,
kājas un lūpas -,
un trīs lietas,
kuras no viņa nav atkarīgas,
- acis,
ausis un nāsis.
Trīs lietas,
kuras ir netīkamas dzirdei,
- lāsti,
lamas un slikta vēsts,
un trīs lietas,
kas tai ir tīkamas - svētība,
uzslava un laba vēsts.
/Citāti dvēselei/


Sapņo Sapņo,
un tu nebūsi mazs: Visa pasaule tevī liesies kā kvass.
Sapnis viscietāko tēraudu dzeļ Un cilvēku visam pāri ceļ.
Sapnī tu pats topi sākums,
Pats sev par sakni un zelta vāku.
Sapņo! ***


Mēs vēršamies pie Dieva,
lai gūtu neiespējamo.
/Gudrības un izteicieni/


Lietus pilīte.
Krīt no pašas debess droša pilīte – ietrīsas uz lapas spoža zīlīte,
lejup krīt no koka lapas zīlīte,
un kļūst slapja,
slapja,
slapja pīlīte.
Pē-pē- pēkšņi sadusmojas pīlīte: -Ko tu manu spalu bojā,
pilīte? – Jautri garām skrejot,
rājas zīlīte: -Šodien visiem jāmazgājas,
mīlīte.
/Jauki pantiņi/


Cilvēks,
kam kaut vai daļēji nepiemīt humora izjūta,
tikai daļēji ir cilvēks.
/Vispārīgi citāti/


Kas ir labāk: lai afekti būtu mazāki vai to vispār nebūtu? Nav trūkuma bez aizstāvības: ikviens sākumā ir nenozīmīgs un piedodams,
bet tad plešas plašumā.
Ja ļausi tam rasties,
vairs nepanāksi,
ka tas izbeidzas.
Iesākumā jebkurš afekts vēl nav spēcīgs,
bet tad iekvēlina pats sevi un attīstīdamies pieaug spēkā; to nelaist klāt ir vieglāk nekā izdzīt.
Tāpēc pretosimies afektiem,
tiklīdz tie parādās,
jo ir vieglāk tos nepieņemt nekā likt aiziet.
/Nevis iegrožot afektus, bet pilnība novērst/


Neviens noziegums nepaliek nesodīts,
jo sods par noziegumu ir pašā noziegumā.
Nedrošam nav nekā droša,
nīcīgajam nav nekā mūžīga un neuzveicama.
Zust un zaudēt ir vienlīdz neizbēgami.
/Noziegums un sods/


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز هتل Aurejärvi Ziemassvētku apsveikumi برای اجاره Turenki Pantiņi Apsveikumi Lieldienām Latvijas dzejoļi Ziemassvētku dzejoļi , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز هتل Aurejärvi Ziemassvētku apsveikumi برای اجاره Turenki Pantiņi Apsveikumi Lieldienām Latvijas dzejoļi Ziemassvētku dzejoļi