Vēlējumi izlaidumā

Vēlējumi izlaidumā

Viss pārāk reizē zied šai pavasarī un mana skaistā jaunība - tu arī.
/Vēlējumi izlaidumā/


Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks,
saule,
gaiss un mitrums,
lai uzziedētu un nestu sēklas.
Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot.
Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.
/Vēlējumi izlaidumā/


Ko es gribēju tev šodien līdzi dot: Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam - Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.
/Vēlējumi izlaidumā/


Tam,
kurš grib iepriecināt cilvēkus,
ir jānes sevī prieks.
Tam,
kurš grib pasaulē ienest siltumu,
ir jānes sevī uguns.
Tam,
kurš grib palīdzēt,
ir jābūt piepildītam ar mīlestību.
Tam,
kurš uz zemes grib panākt mieru,
ir jārod miers savā sirdī.
/Vēlējumi izlaidumā/


Lai skaidra tēvzemes mīlestība mums der par avotu,
no kā smeļams spēks un atspirgums,
kad spēki pagurst dzīves grūtībās.
/Vēlējumi izlaidumā/


Katrs rīts ir jauna slāpe Izprast dziļāk.
Mīlēt kairāk.
Sniegties augstāk.
Iegūt vairāk.
/Vēlējumi izlaidumā/


Ko zaļai jaunībai lai saka sirmais? - Ved dzīvi tā,
ka pēc nav jāteic: ''Vīla!'' Kā panākt to? - Ir bauslis visupirmais Un visupēdējais,
- ir tikai ''mīla''.
/Vēlējumi izlaidumā/


Tev,
jaunība,
nereibs no augstuma,
Tu mierīgi staigā virs dzelmeņa,
Tam pārstiepusi kā tiltiņu Vienu pašu zelta matiņu.
/Vēlējumi izlaidumā/


Mana mostošā zeme,
es,
šodienai piedzimdams,
modos tai brīdī,
kad pamodies tu.
Viss viens,
kādā galaktikā,
- tu nevari būt mana province,
jo nevar būt province - sirds.
Mana mostošā zeme,
tu celies un manējos spārnus no apvāršņa apvārsnī plet.
/Vēlējumi izlaidumā/


Lai tava sirds,
kur tik daudz jūtu,
Šo zemi mīlēt nenobeidz Un vienmēr pasaule tev būtu Kā zieds,
kas veras pirmoreiz.
/Vēlējumi izlaidumā/


Ja ir kas uzvarošs,
tad brīdis šis,
tepatās,
šis nule iespējamais asna grauds.
Viss panākams - kamēr vēl acīs skatās.
Viss iespējams - kamēr vēl vārdā sauc.
/Vēlējumi izlaidumā/


Lai vienmēr tu tā cauri ietu Šai dzīvei,
visu uzveicot,
Un galvu,
pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!
/Vēlējumi izlaidumā/


Ne es esmu mērs,
ne tu esi mērs.
Mērs - zvaigzne,
pret kuru tu acis vērs.
/Vēlējumi izlaidumā/


Varonīgi izturēt Varonīgi sevī sēt Varēšanu,
pašiespēju varonīgi savu seju turēt pretī,
nenovērsties.
Tas,
kas savā gaismā spēs apņemt tumsu - uzvarēs.
/Vēlējumi izlaidumā/


Ir svarīgi,
ka mūs vada kāds mērķis,
kaut arī pirmajā brīdī to nesaskatām.
Tas nav mērķis prātam,
bet garam.
/Vēlējumi izlaidumā/


Sapni nepeļat.
Sapnis ir visu labdaris: sapnī i aklais redz,
i kurlais dzird,
i sērdzīgais ir vesels.
Tikai viena vaina - sapnis nav dzīve.
Bet ļaujat sapnim vaļu - viņš ir pašu dzīvi pārvērtīs un padarīs to labu.
/Vēlējumi izlaidumā/


Ja tu gribi,
lai citi būtu laimīgi,
esi līdzjūtīgs.
Ja tu gribi būt laimīgs pats,
esi līdzjūtīgs.
/Vēlējumi izlaidumā/


Iet pa zemi un pamanīt Brīdi,
kad esi vajadzīgs,
Kad esi neaizstājams - Kā ūdens,
kā gaiss,
kā māja.
/Vēlējumi izlaidumā/


Spraiga dzīve sola ciešanas un prieku,
bet tā vienīgā ir ko vērta.
/Vēlējumi izlaidumā/


Īstu draugu ir ļoti maz,
turklāt pēc tiem ir mazs pieprasījums.
/Vēlējumi izlaidumā/


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز