Lieldienu novēlējumi

Lieldienu novēlējumi

Mēs nākam,
skanam,
līdz aizejam viegli,
Paliek darbs,
ko darīji,
zeme,
kur cīnījies.
Zaļsarkani dzīpari No mūža kamola ris.
Nebūtības jūrā grimst dienu cipari.
Vēl tālu līdz malai brist.
/Atvadvārdi/


Nåvel,
jeg elsker hemmelig og hett en datter av den rike Capulet.
/Citāti Norvēģu valodā/


Ir mūsu zvaigzne nokritusi,
Un dzisis mūsu ugunskurs.


Jāņa bērni nezināja,
Kādas īstas Jāņa zāles: Pumpatenes,
rūpatenes,
Tās īstas Jāņa zāles.
/Jāņu pantiņi/


Piedod,
es arī esmu cilvēks - man arī sāp!


Pūpoliņš.
Maigāk vēl par kaķpēdiņu Atnes pavasara ziņu Draugs ar samta kažociņu – Apaļš pūpoliņš.
/Jaungada pantiņi/


Māja — tā nav vieta,
kurā tu dzīvo,
bet vieta,
kurā tevi saprot.
/Dzimtene/


Ja man būtu mācīts kopš jaunības tās visas patiesības,
kurām esmu meklējis pierādījumus,
un,
ja es tās būtu iemācījies,
nemaz nenopūloties,
es varbūt nekad nebūtu zinājis nevienu citu patiesību un katrā ziņā nekad nebūtu iemantojis tādas izmaiņas un izveicību,
kāda,
manuprāt,
man ir,
lai atrastu arvien jaunas patiesības,
ja vien es tās cītīgi meklēju.
/Vispārīgi citāti/


Īsts,
ko tu izdzīvo ar jēgu,
Īsts,
kas sapnī izsapņots,
Ja viss tas tverts ar tādu spēku,
Kam bezgalīgums klātu dots.
/Dažādi dzejoļi/


Sveicot māti,
mēs sveicam sauli,
Dzīvību,
mīlu,
plauksmi,
darbu un laimi!
/Mātes diena/


Kad saule riet un meži klusē,
Kad saule mostas rīta pusē,
Cik skaisti! To man nesakiet,
Man pašam sirdī skaistums šis – Es esmu dzīvojis.


UZ MĪLU ATSAUCIES Uz mīlu atsaucies Cik viņas devis,
Cik esi izdevis,
Tik esi vērts.
Cik esi izgājis No sevis,
Tik esi atradis; Cik esi zudis,
Tik esi tapis – Tik esi vērts.
/Latviešu dzejoļi/


Ir divas gaismas dvēselei.
Tā vienmēr abas redz – Tai pirmai vārds ir mūžība,
To otru zeme dedz.


Сегодня отступает мгла И день не близится к закату И вся природа ожила.
Сегодня в этот мир пришла ты! Живи без горестей и бед Невзгод не следует пугаться! А если спросят: ”Сколько лет?” Скажи: ”Мне вечно восемнадцать!”
/Dzejoļi krievu valodā/


No zieda uz ziedu,
No sirds uz sirdi Lido mīlestība.
Un zieds pēc zieda Atkal izplaukst,
Un sirds pamostas.
Aiz gaismas mirdz zieds,
Aiz laimes pukst sirds,
Pa pasauli mūžam Lido mīlestība.
.
.
/J.
Poruks/
/Dzejoļi apsveikumiem/


Kam ir sieva un trīs meitas,
tam mājās četri lietuvēni.


Zirgs bez stājas - govs.
/Krievu sakāmvārdi/


Ta tie aiziet cits pēc cita.
Kas še mūsu vedū mita.
Ar ko garā tuvi bijām,
Mīļus mirkļus pavadījām,
Kuru roku silti skāvām,
Savā sirdī skatīt ļāvām…


Kustības turpinājums Krīt maza sēkla brūnā mālā,
un man to gribas turpināt,
dzen viena sakne otru tālāk,
un man tās gribas turpināt,
un asns zaļš no zemes iziet,
un man to gribas turpināt,
un apdullinoši zieds izzied,
un man to gribas turpināt,
un brūna bite nāk pēc medus,
un man to gribas turpināt,
un kūst no medus sirdīs ledus,
un man tā gribas turpināt,
pār diriģenta pulti roka,
un man to gribas turpināt,
šalc skaņu dziesma aizsniedz dzirdi,
un man to gribas turpināt,
un iekļūst nemūžīgā sirdī,
bet man to gribas turpināt.
/Dzimšanas dienas apsveikuma pantiņi/


Draugs nav nekas vairāk kā labi iepazīts ienaidnieks.
/Gudri citāti/


Daudzi sāk atriebties,
iekams viņiem paspējuši nodarīt pāri.
/Aforismi par atriebību/


Kas tad cilvēks – viens zāles stiebriņš nenopļautā dzīvības pļavā.
Vienu mūžu starp zālēm un cilvēkiem! – dodi Dievs tādu aiziešanu – sausām acīm uz sveķainu kapliču.
Un caur lietu lai spīdētu saulīte.
Biti,
biti dzird aizlidojam Tālās,
mūžīgās puķu ganībās.


Sonets Kas samezglojies zars man noliecies par ceļu,
Un vairs ne atgriezties,
ne gaŗām paiet ļauj.
Ar pirksties stiegrainiem tas mani ciesi skauj,
Un tumsu zemes sulu sava elpā smeļu.
Es lapu vilni zaļo prom no sevis veļu,
Bet roka negausīga sniedzas,
augli rauj,
Kas rūgts ka vērmele,
bet aiziet neatļauj,
Kaut,
sevi nicinot,
to noladu un peļu.
Nu zars kā ērkšķis plēš un sirdij cauri spraucas,
Ar manam asinīm tasula kopa jaucas,
Bet es vairs nezinu,
kas sāp,
kas prieku dara.
.
Un tad es padodos,
lai paliktu,
kur esmu.
Jau atkal skaidri jutu sava liktens dvesmu – Ka mirklis prieks ir īss,
ka nakts smeldze gaŗa.
/Emocionāli dzejoļi/


Strādā,
cik gribi,
vairāk par asi zemes nenopelnīsi.
/Teicieni par darbu/


Pie viena galda ar lāci bumbierus neēd.
/Darginiešu sakāmvārdi/


Lieciet visbezkaislīgākajam tiesnesim izskatīt savu personisko lietu un palūkojiet,
kā viņš sāks skaidrot likumus.


Cilvēki,
kas ilgi dzīvojuši no kādas lielas mīlestības un kam tā laupīta reizēm pagurst no savas vientuļās dižciltības.
Viņi pazemīgi tuvojas dzīvei un gūst laimi gluži necilā mīlestībā.
Viņiem liekas jauki atsacītie,
kalpot un iekļauties visu lietu mierā.
Par verga lepnumu kļūst viņa kunga kvēlojošā ogļu panna.


Ceļš uz sirdi iet caur ausīm.
/atzinas_un_aspratibas/


.
.
.
un tad pēkšņi viss mainās!


Sabiedrībā ir izplatīta patiešām nepiesātināma ziņkārība pret visu,
kas nav ziņkārības vērts.
/Oskars Vailds/


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز