Lieldienu novēlējumi

Lieldienu novēlējumi

Sieviete labprāt ietu līdzi vīrietim kaut vai uz elli,
bet tikai ar vienu noteikumu - šim ceļam jāsākas debesīs.
/Sieviete/


Labāka valdība ir tā,
kura vada vismazāk.
/Dažādi aforismi/


Kad vien vīrietis skatās uz sievieti,
sātans viņam uzliek rožainas brilles.
/Dažādi aforismi/


Kas tur spīd,
kas tur mirdz Jāņu mātes pagalmā? Tur spīdēja,
tur mirdzēja Trīs sidraba avotiņi: Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi,
Tai trešā avotā Jāņu māte mazgājās.
/Jāņu dziesmas - Jāņa mātei zīda brunči/


Aktieris savā būtībā ir vientuļš,
jo viņam nav cita avota,
no kā smelties,
kā tikai viņš pats.
/Atziņas un citāti/


Gars nevar palikt kapā,
Viņš mūžam,
mūžam dzīvs,
Kā gaisma gaisa ārēs Plūst neaizturams,
brīvs.


Visiem vārti appuškoti,
Kaimiņos nepušķoti: Kaimiņos akli puiši,
Tie bērziņus nepazina.
/Īsi Jāņu dzejolīši/


Taisnīga,
saprātīga un drosmīga dvēsele ir viena un tā pati dvēsele,
kura atrodas zināmā attieksmē pret atsevišķajiem tikumiem.
To,
ka dvēseles darbi būtu dzīvas būtnes,
noliedzu.
/Mācība par tikumiem kā dzīvam būtnēm/


Paļauties uz Dievu ir vienīgā iespēja viņam ticēt,
un tāpēc tas,
kurš nelūdz,
netic.


Tas,
kurš meklē līgavu bez vainas,
paliks vecpuišos.


DZEJOLIS PAR ĶIMENĒM Varbūt plūdīs alus upe,
varbūt smaržos pēc ķimenēm,
varbūt es beidzot pabeidzis būšu stāstu par divām ģimenēm.
Dzīvoja divas ģimenes,
kas ēda vienīgi ķimenes.
Lika pie sienas abas ģimenes,
tajā vietā vēl smaržo ķimenes.
Atnāc,
es stāstiņu rādīšu kādam,
kas ar tām lietām ķimerē.
Varbūt plūdīs alus upe,
varbūt smaržos pēc ķimenēm.
/Klāvs Elsbergs dzejoļi/


Man nevajag,
lai tu vestu mani uz restorānu.
Pietiks ar peļķi lietus laikā,
ja vien mēs abi būsim kopā.


Bailes ir netaisnības pavadonis.
/Dažādi teicieni/


Tu,
Jānīti,
Dieva dēls,
Ko pa mežu buldurē? - Meitām taisu liepu galdu Jāņu nakti sieru sist.
/Īsi Jāņu dzejolīši/


Tur,
kur ir gudri valdnieki,
pavalstnieki nemaz nejūt viņu esamību.
/Gudras atziņas/


Līdzi vārpām dzeltē saules stari,
Klusi bēgdami gar debesmalu.
Diena gurdenīgi iet uz galu.
Rokā virši,
barbarisa zari.
Viens un vientulis starp dzīviem esu,
Skumjās tos uz draugu kapiem nesu.
/Sirds apklususi/


Bagātais nepārvalda savu īpašumu,
bet gan īpašums valda pār viņu.
/Vispārīgi citāti/


Dzīvi nedrīkst uztvert kā ciešanu sacensības.
/Dzīve/


Sievietei viss ir sirds,
pat galva.


Ticība tam,
ka muļķi nedomā,
ir pati bīstamākā optimisma forma.


Ģimene sākas ar bērniem.


Pirmais malks stiprina veselību,
otrais izraisa prieku,
trešais sagādā kaunu,
ceturtais padara neprātīgu.
/Dažādi aforismi/


Gara dzīve ir mainīga.
Vienīgi prāta darbība ir nepārtraukta.
Analīzes spējām ir maz svārstību.
Turpretī gars ņem vērā nevis lietas,
bet jēgu,
kas tās savstarpēji saista.
Seju,
kas caur tām ainojas.
Un gars no skaidras atskārtas dažreiz nonāk līdz pilnīgam aklumam.
Cilvēkiem,
kas mīl savas mājas,
gadās brīži,
kad viņš tās uzlūko vienīgi kā atsevišķu priekšmetu kopumu.
Cilvēkam,
kas mīl savu sievu,
gadās brīži,
kad viņš neredz mīlestībā neko citu kā rūpes,
nepatikšanas un ierobežojumus.
Cilvēkam,
kas iejūtīgi klausījies mūziku,
gadās brīži,
kad tā viņam nesniedz neko.
Gadās brīži,
kad es vairs nesaprotu savu zemi.


Behersk emnet,
så vil ordene følge af sig selv.
/Citāti Dāņu valodā/


Kad tik sākums ir,
tad jau gals no sevis nāks.
/Latviešu sakāmvārdi/


Cik saullēktu cilvēks spēj izturēt,
Ja sirds tam caur asiņu stīgām Ik rītus ceļ spārnus,
tik vakarus krīt Ar degošām bezdelīgām?
/Sirds apklususi/


SNIEGS SNIEG SNIGDAMS.
/Runas vingrinājumi/


Ja tavs vienīgais instruments ir āmurs,
visas problēmas atgādina naglas.
/Aksiomas/


No diviem brāļiem pat lācis bīstas.
/Osetīnu sakāmvārdi/


Ja sieviete ir meistardarbs,
tad tā pārspēj visus mākslas darinājumus.


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز