Jaungada pantiņi

Jaungada pantiņi

Baltu sniegu lai dāvā jums rīts,
Baltas pārslas lai plaukstās krīt! Lai pasaulē šajā šodien un rīt,
Baltas vien baltas domas krīt!
/Jaungada pantiņi/


Ar pārslu baltumu lai Ziemassvētki atnāk,
nes gaišu cerību un panākumu prieku Jums Jaunā gada gājumā!
/Jaungada pantiņi/


Lai Ziemassvētku gaišais prieks ir skaists noslēgums vecajam gadam un iedvesmojošs sākums jaunajam! /Jaungada pantiņi/


Ar siltām domām un labākajiem vēlējumiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā! /Jaungada pantiņi/


Kaut mazliet žēl,
ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi - jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!
/Jaungada pantiņi/


Jaunajā gadā lai spožāk mirdz zvaigznes,
Ziemeļu vēji un puteņi rimst.
Jaunajā gadā lai vairāk ir laimes,
Labas domas un darbi lai dzirkst.
/Jaungada pantiņi/


Šajā svētku laikā vēlam rast prieku un mieru,
atskatīties uz paveikto,
novērtēt iegūto,
bet neskumt par zaudēto.
Lai Jaunajā gadā Jūs pavada veiksme jauno ideju realizēšanā,
un netrūkst enerģija pabeigt iesākto!
/Jaungada pantiņi/


Daudz gaišu domu Ziemassvētkos un radošu darbu Jaunajā gadā! /Jaungada pantiņi/


May happiness brighten Your days.
.
.
Prosperity greets you in Your ways.
.
.
May success be with You In everything that you do! Wishing You a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year!
/Jaungada pantiņi/


Kad baltā klusumā var dzirdēt,
Ko svecītei teic egles zars Lai sapņu spārni paceļ domas,
Un sirdī ienāk Svētvakars.
/Jaungada pantiņi/


Es māsiņas vizināju Meteņdienas vakarā,
Lau aug mani gari lini Ar ziliem ziediņiem.
Zvani skan,
suņi rej,
Es pie loga skatīties: Pilns pagalms Metenīšu Ar zirgiem sabraukuši.
Ej projām,
Metenīt,
Ar tām miežu karašām; Gaidīsim Lieldieniņu Ar baltām oliņām.
/Jaungada pantiņi/


Viza,
viza kamaniņas Metenīša vakarā; Tā vizēja liniņam Zelta poga galiņā.
/Jaungada pantiņi/


Kamaniņās.
Dace brauca kamaniņās: izsēdās kāpās un pa zvejnieku nošļūkāto celiņu laida lejā uz dārza žogu.
Reizēm aizķērās kāja celiņa malas kupenā,
un Dace ar visu kažociņu ievēlās dziļajā sniegā.
Sniegs aizbira aiz apkakles un sāka pie kala kust,
bet Dace par to tikai skaļi smējās.
/Jaungada pantiņi/


Gulbji skrien,
spalvas put.
/Jaungada pantiņi/


Maza,
maza meitenīte Tek pa ceļu dziedādama – Pupas ziedu lindraciņi,
Auzu skaru villainīte.
Es mutīti nomazgāju Āboliņa rasiņā,
Lai zied mani vaigu gali Kā sarkans āboliņš.
Šorīt agri piecēlos Par visiem rītiņiem,
Sav’ galviņu izsukāju,
Sav’ mutīti nomazgāju.
/Jaungada pantiņi/


Pasaka par nagu melnumiem.
Skopulis sēdēja aiz naga un vāca nagu melnumus.
Cik es makšķerēju meklēju sliekas,
cik es zemenes rušināju,
tik skopulis pievāca zemi.
.
.
Man jau bija tikai viens skopulis.
.
.
Bet Jurītis ar šiem necīnijās,
un viņam dzīvoja un rausa melnumus zem nagiem desmit skopuļi – pa vienam zem katra naga – un vasarā vēl desmit – zem kāju nagiem arī.
.
.
.
Vispār katru mazgāšanos skopuļi smagi pārdzīvo.
Viņi mazgāšanos sauc par Lielo Katastrofu.
.
.
/Jaungada pantiņi/


Dod,
māmiņa,
man mazai Pienu ēst,
pienu dzert,
Lai es augu balta meita Kā tas piena kunkulītis! Nāciet,
bērni,
klausīties,
Kā dzied putra kambarī: Pieniņš dzied,
šķīstums velk,
Putraimiņi trinkšķināja.
Burkāniņi,
rācentiņi Ievēlās Daugavā; Mazi bērni noraudāja,
Vēderiņus kasīdami.
/Jaungada pantiņi/


Vienā kamolā septiņi caurumi.
Maza,
maza kūtiņa,
Pilna baltu vistiņu.
Kas iet cilvēkam pa priekšu? Divi mazi lodziņi,
Caur tiem visu pasauli redz.
Visu dzird,
bet nekā nesaka.
Divi brāļi,
viens otram garām skrien.
Divas māsiņas,
viena otru mazgā,
abas baltas.
Pulkstenis iet bez uzvilkšanas.
Kas sēž visu mūžu kurvī?
/Jaungada pantiņi/


Lellīte slima.
„Kā tad nu lellītei Šodien iet?” Māmiņa gluži Uztraukta šķiet.
Lellīte slima,
Ārsta galvu krata,
Pulsiņu rauga,
Pēta un skata.
Beigās nosaka abi: „Rītu būs atkal labi.
/Jaungada pantiņi/


Slapjie cimdi.
Ar Jāni runā,
bet Jānis šķauda.
-Cik ir.
.
.
(Apčī!) Divreiz divi?.
.
(Apčī!) Kāpēc.
.
.
(Apčī!) Tev uzdevumā ir.
.
.
(Apčī!) Kļūda? Vai tikai tu.
.
.
(Apčī!) Neesi.
.
.
(Apčī!) Slims? – Kāpēc iznāca.
.
.
(Apčī!) Tāda.
.
.
(Apčī!) Saruna? Tāpēc,
ka.
.
.
(Apčī!) Jānis staigāja ar.
.
.
(Apčī!) Slapjiem cimdiem.
Un neklausīja.
.
.
(Apčī!) Mammu.
/Jaungada pantiņi/


Laba slava sniedziņam.
Laba slava sniedziņam – Netrūkst ziemā draugu tam,
Visi,
visi gaida to,
Visus sniedziņš ielīksmo.
Rudzu asniņš priecājas,
Silti,
silti ietinas.
Kas vairs viņu traucēt drīkst? Lauku sargā sniedziņš mīksts.
Ābelīte zarus liec: -Vējiņ,
mani neaiztiec! Manos zaros sniedziņš kluss Auklē jaunos pumpurus.
/Jaungada pantiņi/


Pumpuri pavisam kaili.
Pāri druvām klejo ledainis vējš un griež smalkas sniega vērpetes.
Visi slēpjas no aukstuma,
bet koku pumpuri pavisam kaili.
-Vai tad auksti nav? – es jautāju.
-O nē! Paskaties,
kādi mums brūni ādaini svārki! Cik silti ir tādā zvīņu tērpā! Lai plosās ziemelis! Mums nav bailes! – vēja šūpolēs smejas pumpuri.
/Jaungada pantiņi/


Pats stāv ziemu baltā kreklā,
Bērni – ādas svārciņos.
/Jaungada pantiņi/


Lai bagāta,
kas bagāta,
Priede,
egle – tā bagāta; Vai bij ziema vai vasara,
Zaļi svārki mugurā.
Priede,
egle kalniņā Paeglītis lejiņā; Priede,
egle slaikas auga,
Paeglītis krūma rieza.
/Jaungada pantiņi/


Kas zaļo ziemā un vasarā? Brūns svārks,
zaļa cepure.
Zaļa māte,
sarkani bērni.
Zaļa vista melnas olas dēj.
/Jaungada pantiņi/


Bērziņš mani aicināja: -Nāc,
meitiņa,
slotu griezt! Griez,
meitiņa,
pazarītes,
Negriez pašu galotnīti! Lai palika galotnīte Vējiņam vēdināt,
Putniņam uzmesties,
Putniņam uzmesties,
Man pašam lepoties.
/Jaungada pantiņi/


Bērzs un egle.
Takas malā aug bērzs un egle.
„Kurš no tiem skaistāks? Kurš labāks?” kreisās kājas zābakam,
garām ejot,
vaicāja labās kājas zābaks.
/Jaungada pantiņi/


Uguntiņa,
dzirkstelīte Saujiņā glabājama; Kad palaidu vējiņā,
Dažu labu raudināja.
/Jaungada pantiņi/


Sērkociņš.
Netraucējiet sērkociņa dusu – uguns dzīvo viņā ieksā klusu.
.
.
Nekutiniet sērkociņam pēdas – ārā izsprukt var no viņa bēdas.
Kādas šausmu bēdas tas tik glabā,
to zin tava mamma stāstīt labāk.
/Jaungada pantiņi/


Pieci kaķi.
Pieci kaķi brauca mežā malku cirst.
Cirta,
cirta ilgi,
bet nekā nesacirta.
Astes sacēluši,
kaķi pārbrauca mājās.
Pārbrauca mājās,
apskatās labi – malkas nekā.
Brauc otrreiz.
NU pārveda katrs pa pagalei: viena pagale īsa,
otra strupa,
trešā ne īsti strupa,
ne īsti īsa.
Beidzot visi pieci kūra uguni,
iekūra uguni,
vārīja putru,
izvārīja putru,
ēda kā negauši.
Saēdās labi,
nespēja paiet,
nolikās gulēt.
Iesim lūkot,
vai neguļ arī šobrīd.
/Jaungada pantiņi/


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز