Īsi apsveikumi

Īsi apsveikumi

Baltas,
baltas krizantēmas.
Kam tik agri ziedat man?


Uz tevi,
uz tevi šās puķes iet,
Uz tevi šās ziedošās domas - Sirds saule tevī lai nenoriet! Sirds saule tevī lai nenoriet,
To lūdz manas gaišās domas,
Tev vēlu mirdzošās debesis,
Tev zaļos kalnus un lejas - Lai tavās acīs šis vēlējums viss! Lai tavās acīs šis vēlējums viss Kā daļa no mūžīgās dzejas.
/Jauki pantiņi/


Prātojot par to,
ko jūs vēlaties iegūt,
padomājiet par to,
ko varat zaudēt.


Sieviete un nauda - tie ir divi ļaunumi,
bet būtībā tas ir viens un tas pats posts.


Slikti pausta doma zaudē visu savu pievilcības spēku,
bet,
ja tā atkārtojas,
tad tā mūs garlaiko.
/Voltērs/
/Aforismi par pārdomām/


Cilvēks,
kas atstājis naudu saviem mantiniekiem,
neizrāda nekādu žēlsirdību: viņam vienkārši nav citas izejas.


Pagalmam Es atkal staigāju pie taviem sāniem,
Vienvienīgā,
pie taviem sāniem Kā senos laikos,
Kā senos,
senos laikos.
Tu roku liki manā karstā rokā- Te pulkstens trakšķēdams sita.
Es pamodos no saviem sapņu māņiem,
Un sāpīgi prātā man krita: Tu tāļu,
tāļu.
Un ārā gar logu spēji Gaudoja,
gaudoja vēji.


Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir Tevī.
Tu tikai ej pa sauli Un saullēktus glabā sevī.
(L.
Ikere)
/Apsveikumi dzimšanas dienā/


Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
ņem visskaistāko aukliņu un iesien tajā mezgliņus: mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
mezgliņu par to,
kas Tev visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par.
.
.
nu,
to jau Tev zināt labāk.
Lai veiksmīgs Jaunais gads!!!
/Ziemassvētku dzejoļi/


Nemeklē taisnību citos,
ja tevī tās nav.
/Dažādi prātojumi/


Līdzjūtība – niecīga žēlsirdības dāvana.
/Aforismi/


Tautas meitas lielījās,
Puķēm griestus pušķojušas; Ko tās puķes palīdzēja,
Kad nav kvēpus slaucījušas.
/Jāņu diena negaidīta/


Kas ir vislaimīgākais cilvēks? Tas,
kurš prot just līdzi cita nopelniem un priecājas par cita laimi kā par savējo.
/Johans Volfgangs fon Gēte/


Mēs No visām debespusēm smagi vēji ceļas,
Melns izžust redzu lauks,
un slāpēs elso mežs.
Nāk pretī brālis brālim,
naidā kļuvis svešs,
Un sirdī vērmeļainā rūgtums pāri sveļas.
Kur balss,
kas gaismā sauks? Kur pestīšanas vārdi? Ir tikai tīrelis,
kails,
izdegušu ceļu,
Un nakts bez rīta gaidām.
Vai nav vēl diezgan naida mums,
Nav diezgan veļu? –Nē,
nav!Vaid posta pūce kaila zara galā– Tev brālis jāiztumj vēl pusnaktī un salā.
/ingrida_viksna/


Varbūt ateists nespēj atnākt pie Tā Kunga to pašu iemeslu dēļ,
kāpēc zaglis nespēj atnākt pie policista.
/Ateisms/


Vizbulēns.
Kur mežam ziemas miegs nav lāgā izgulēts,
ir šorīt piedzimis mazs,
priecīgs vizbulēns.
Viņš runāt nemāk vēl,
vien acis mirkšķina,
ar šikām saknelēm pa smiltīm šķirkšķina.
Neko tam neprasi,
neko tam nesaki,
jo viņš mūs pirmais redz,
mēs – viņa vecāki.
/Jauki pantiņi/


Palika nepateikti Vārdi,
ko gribēji sacīt,
Stāvot pie likteņa durvīm,
Kas negaidot atdarījās Un sauca aiziet.
/Atvadvārdi/


Mūs daudz vairāk pārliecina paradums un piemērs nekā droša zināšana,
taču balsu vairākums nav tāds kritērijs,
ar kura palīdzību varētu pierādīt apšaubāmas patiesības,
jo ir daudz ticamāk,
ka tās atrod viens cilvēks nekā visa tauta.
/Vispārīgi citāti/


Mēs bijām līdzīgi ātrvilcienam pasažierim,
kuru apdullina naktī klaudzošo riteņu troksnis un kurš pēc uguntiņu saujām,
kas pašķist aiz vagona loga,
uzmin,
ka garām aiztraucas lauki ar saviem ciematiem un burvīgiem nostūriem,
no kuriem viņš neko nespēj paturēt sev,
jo atrodas ceļā.


Slava ir tad,
ja tevi pazīst cilvēki,
kurus tu nevēlies pazīt.
/Labsirdīgi citāti/


Ja sākumā likās mazliet,
tad nu jau ļoti,
ļoti.
.
.


Baltās naktis Tu redzi,
ja šo pļavu noglaudīt− Pa grāvjiem vēsas rasas upes tecēs Un aiztecēs.
Un baltā migla rīt Pār mūsu ceļu baltas strēles necels.
Lai paliek rasa.
Savam priekam vien Nav zemes asinis ko velti slacīt.
Lai nopeldas šai rasā zaķēns viens Un cilvēkbērni rītā mazgā acis.
Ne,
paskaties − caur balto nakti sviež Vēl arī mēness savu gaismu blāvo Un grieze sudrabainus rudzus griež,
Un visi sudrabstiebri paliek stāvot.
Pār zemi baltās pusnakts klusums iet Un aizmigušo apšu zaros uzplaiksnī Balts klusums.
Un tas miljonklusums šķiet.
Ir divdesmitā gadusimta otrais puslaiks.
Ir miris Einšteins.
Tev ies skolā dēls.
Pār zemi lidmašīnu spārni vēžas.
Un nosēžas to reaktīvais kvēls,
Un viņa skaņa krietni vēlāk sēžas.
Daudz jaunu vārdu raidstacijas kliedz,
Daudz jaunu karogu uz zemes plašās.
.
.
Ir iets! Tu dzirdi,
zeme,
− ātri iets! Bet baltās naktis vēl ir tādas pašas.
Bet,
kad ar gadu tālēm vārdus mij Un kad tiem saku: − Es pa rasu bridu,
− Tur brīnās: − Vai tad baltās naktis bij Tā nežēlīgā gadusimta vidū?
/Ojārs Vācietis dzejoļi/


Laime nav atrodama bezdarbībā un mierā,
bet kustībā un centībā.
/Rainis/
/Gudras domas/


Ikviena cēla lieta ir saistīta ar risku.
/Citāti katrai dienai/


Pie šampja glāzes tu sēdīsies Un savu 21 dzimenīti svinēsi Tik žēl,
ka blakus neesmu Un saldo buču nedodu! /L.
Isakoviča/
/Apsveikumi dzimšanas dienā/


Pienenītes Pienenītes,
pienenītes Sēd uz zaļas pakalnītes,
Iet garām mīļā saule,
Dod viņām laburītu.
Pienenītes,
pienenītes,
Mums tā skaisti radoties – Visa esmu tīra zelta,
Jums zeltīti lindraciņi.


Bīstieties arī no svētās vienkāršības! Tai šķiet samaitāts viss,
kas nav vienkāršs.
/Frīdrihs Nīče/


Vairākuma principu piemēro tikai tad,
kad esi viens pats.
/Aksiomas/


Ugunsgrēks daudzstāvu mājā.
Gar māju ar izstieptu brezentu skraida ugunsdzēsēji.
- Uzmanību!!! Sākam izsoli! Jaunais cilvēk 7.
stāvā! 150 lati.
Kurš vairāk?
/Joki/


Slavas kāre nekad nav verdzības pavadone.
/Citāti katrai dienai/


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز