Īsi apsveikumi

Īsi apsveikumi

Ir tikai viena patiesa greznība uz pasaules: cilvēcisku attiecību krāšņums.


Galdnieki dzīvo,
dzīvo un pēc tam nomirst.
Cilvēki tāpat.
/Aforismi par dzīvi/


Pieķeršanās var nebūt abpusēja,
draudzība - nekad.
/Aforismi par draudzību/


Dzīve ir pajūgs,
kas ripo uz priekšu aši.
Prāts - tas ir važonis.
Groži - esam mēs paši.
/Dzimšanas dienas apsveikuma pantiņi/


Kas valkīru grib bildināt,
Tam vajag spēt caur uguni jāt.
/Aspazijas atziņas/


Vīrs ir galva,
sieva - cepure.


JŪNIJS zobeļus klabinot aizdeso Jumis viss tik zaļo un viss tik auksts skuķim kas šovasar vīstās iz kūniņas varbūt vispār nav nolemts plaukt mednieks ir kaislību mēlīti nospiedis lode jau lido bet neskaties kurš gan ir trauslās frēzijas piespiedis kopā ar pujenēm gājienā iet pasaulīti es šovasar būvēju bēdu betona pamatus lieku cik nežēlīgas ir manas skrūves skuķim nekur nav vietas


DZEJĀ A.
Blokam Vai sieviete – vien izejviela Tām maigi mākoņainām dziesmām,
Tiem grēku ugunskuriem lieliem,
Kas gadsimtiem kā asins liesmo? Kādēļ vien atspulgs paštaisītais Uz baltās lapas deg un dzied,
Kādēļ tik dziļi iemīts mītā Tas augums,
kuru apskausiet.
.
.
Un kāpēc,
kāpēc tikai sāpes Un arī priekšnojautas,
jūs,
Tai augstē ceļat klinšu kāpes,
Kur Mūžam Sievišķīgais plūst.
/Dzeja/


Līgo gani kalniņā,
Pieguļnieki lejiņā; Līgo saule meža galus,
Vakarāi noiedama,
Līgo pati māmuliņa Ganiņam vārtu celt.
/Īsi Jāņu dzejolīši/


Mēs pārdzīvojam tikai tad kad esam kaut ko zaudējuši un tad tikai sākām novērtēt to kas bija vērtīgs.
/Domu graudi/


Labāk nagus iebāzt mēslu čupā nekā otra naudas makā.
/Latviešu sakāmvārdi/


Tas nav tēls,
ko gribētos redzēt,
vai dziesma,
ko dzirdēt,
bet gan tēls,
ko jūs redzat pat aizvērtām acīm un dziesma,
ko dzirdat pat aizspiežot ausis.
/Nezināšana/


Politika nerada cilvēkus,
bet pieņem tādus,
kādus viņus radījusi daba.
/Aristoteļa atziņas/


Ja visi putni manis izstaigāti,
Grauž vārgo ķēdi plēsīgs pagurums,
Un spārnu vēzienus es izjūtu kā vāti.
Kā kantorkotidori puķu kāti Man vispārzināmi.
Tos atstāstīšu jums Par sauju sadzīves,
no kā man mūžam pārtikt.
Nāks citi ļaudis,
zemes vingrināti,
Kā jumiķus tos pievilks debess jums,
Un soļi atbalsosies puķu kātos.
.
.
Un tiem es pakaļ staigāšu kā suns.
/Dzeja/


Tu netici līdz brīdim kamēr nepiedzīvo.


Kad mīlestība tevi aicina,
tad seko tai,
kaut arī tās ceļš ir grūts un stāvs.
Un,
kad tās spārni tevi apskauj,
tad ļaujies tai,
kaut arī to spalvās asmens var ievainot tevi.
Un,
kad tā runā uz tevi,
tad tici tai,
kaut arī tās balss var sagraut tavus sapņus,
kā ziemeļvējš noposta dārzu.
/Vispārīgi citāti/


Ikkatrs cilvēks,
kas uztraucas par nākotni,
ir nelaimīgs.


Un atkal nebūs tevis.
Par velti vējš mākoņus kārtos,
Kā tauriņi katrs par sevi Tie sadegs saulrietu sārtos.
/Sirds apklususi/


Kaut ko klusiņām,
klusiņām - kā krīt sniegs,
kaut ko viegliņām,
viegliņām - kā tālu atmiņu tu man nodziedi,
viss vienalga,
no kurienes,
es tik tuvu tev esmu,
ka noteikti dzirdēšu.
Tuvāk būt - tas,
vienalga,
nav iespējams,
es tik tuvu tev esmu,
ka tāluma nemana,
viss,
kas pastāv starp mums,
tikai savieno- tāda caurspīdīga var pasaule būt,
kad ir laimīga,
tad var klusiņām - kā krīt sniegs - un tik viegliņām,
viegliņām - kā tālu atmiņu - nodziedāt pašu skumjāko,
bet būs priecīgi.
/Ojārs Vācietis dzejoļi/


Vērot,
kā bērns atklāj pasauli,
nozīmē no jauna atklāt to pašam.
Kā gan jūs varējāt aizmirst,
cik spoža un apaļa ir bumba,
kā gaismā mirgo ūdens,
kā kustas un ņirb lapas vasaras vējā,
kā pīles nirst ūdenī un vāveres pa zāli? Bērns ļauj to visu atkal iepazīt no jauna.
/Dzejoļi bērna piedzimšanai/


Es dziedāju dziesmu – Savas dvēseles dziesmu- Pārtrūka vārdi,
Asaras lija,
Melns šķidrauts sedza Mūsu balto laimi.
.
.


Uzticēšanās ir vīrišķības pazīme,
uzticība liecina par spēku.
/atzinas_un_aspratibas/


Liela daļa cilvēku pārdod savas dvēseles un ar tīru sirdsapziņu dzīvo no procentiem.


Laimi tev vēlu Kā ziedu pumpurā,
Tev atliek tikai uzziedēt.
/Vēlējumi vārda dienā/


Visi lielie vīri ir pazemīgi.
/Aforismi/


Biorobotu modeļi ir centrālsimetriski un to orgānu skaitam ir dubults nodrošinājums.


Jo palieku vecāks,
jo dvēsele zaigo varenāk,
kaut miesa paliek vājāka.
Jo tuvāk pie beigām,
jo skaidrāk skan nemirstības simfonija.
/Gudrības un izteicieni/


Taisnīgums – tā ir patiesība darbībā.
/Vispārīgi citāti/


Mazs akmentiņš saviļņo lielu ūdens klajumu.
/Latviešu sakāmvārdi/


Laiks ir neaizvietojams - nekas to neaizstās,
jo sevišķi attiecībās.
/Sekmīgs līderis/


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز