Dzejoļi mātei

Dzejoļi mātei

Tagad,
māt,
par tavu mātes sirdi,
Kuras dziļumu man neaizsniegt,
Vienu mazu mirkli - likten,
dzirdi - Godbijība galvu liekt.
/Dzejoļi mātei/


Klausies,
bērns,
ar savām bērna ausīm - Katris mīļās mātes vārds ir svēts.
Lai šīs lokanās un maigās skaņas Dus kā zvans,
sirds dzelmēs nogremdēts.
/Dzejoļi mātei/


Ak,
mana mīļā māmulīt,
ja sevī tagad es Vēl ieskatos un ja man liktenis brīžam devis Ir dziedāt dziesmiņu,
kas nāk no dvēseles,
- Tad,
māmulīt,
tā maz daļiņa no tevis.
/Dzejoļi mātei/


Pie tavas sirds es atkal mieru jūtu Kā seno dienu gaišās stundās,
māt! Un domāju,
kaut mūžīgi tā būtu,
Kaut nespētu nekas vairs sāpināt.
/Dzejoļi mātei/


Tu mīļā,
mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu,
Tu esi likten dārgāka Par saulīti un baltu dienu.
Pie tevis nāku nākdama Vai likten bēdas ir vai prieki,
Tev pieder katra domiņa,
Vai svarīgs kas vai kādi nieki.
Tu mīļā,
mīļā māmiņa,
Par visu vairāk mīlu tevi - Man balta dzīves taciņa: Tu savu sirsniņu man devi.
/Dzejoļi mātei/


Gluži kā sniedziņš,
kas ziemu krīt,
Tu esi tik gaiša un maiga.
Māmiņā mīļā,
tev saku labrīt Un pieglaužu vaigu pie vaiga.
Tu jau to zini,
ka visādi iet; Nez kur tās nelaimes rodas? Laboties gribas,
bet tomēr mazliet Atkal pa reizītei gadās.
.
.
Nesolu šorīt,
bet noskūpstu,
Jauka lai tev ir šī diena,
Māmiņa mīļā,
tik labas kā tu Nav pasaulē laikam nevienas.
/Dzejoļi mātei/


Mīlu tevi,
māmiņa,
Mīlu,
tā mīlu! Liels būšu - vairāk vēl Mīlēšu tevi.
Rociņas maziņās Tikai ap kaklu! Liels būšu - mēnesi Varēšu sauli.
Mēneša kurpes tad Aušu tev kājās,
Saules tad lakatu Siešu ap galvu,
Saktā pie krūtīm - Zvaigznes tev visas! Mīlu tevi,
māmiņa,
Mīlu,
tā mīlu!
/Dzejoļi mātei/


Kam smaidi,
maziņā? Māmiņai,
māmiņai: Laime lai lielāka,
Dzīve lai krāšņāka.
Zvaigznīte - naksniņai,
Saulīte - dieniņai,
Maziņā māmiņai - Visu cauru mūžu.
/Dzejoļi mātei/


Ir rūpju sniegs tev ilgi snidzis matos Un rozes noplūkt spējis laiks.
Bet,
māt,
- jo ilgāk tevī skatos,
Jo skaistāk tavs ik dienas staro vaigs.
/Dzejoļi mātei/


Pie mātes bērns,
pie sava bērna - māte: Nav laimes lielākas? Nav citu jūtu,
Kas augstākas kā mātes godība,
Kas stiprākas par mātes jūtām būtu.
/Dzejoļi mātei/


Nu gribu būt kā bērns pie tevis,
māt,
Nu dzīves laimi zinu izbaudījis - Par tavu mīlu svētāks nav nekas.
/Dzejoļi mātei/


Bērnu pulki katrā sētā ir tie avoti,
no kuriem uz visām pusēm plūst prieks un dzīvība.
/Dzejoļi mātei/


Māte ieraksta pirmos teikumus tajās lapu pusēs,
ko saucam par cilvēka likteņa grāmatu,
un pie tiem diviem vārtiem,
caur kuriem cilvēks ieiet pasaulē un caur kuriem viņš iziet,
stāv skumjais un priecīgais mātes tēls.
/Dzejoļi mātei/


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز