Apsveikumi

Apsveikumi

Līgotāji sanākuši,
Purva zāles sanesuši; Ja es būtu līgotāja,
Es atnestu āboliņu.
/Jāņu dziesmas - Jānīšam skaista sieva/


Divi policisti atrod vīrieša līķi pie 1.
ģimnāzijas.
Viens policists prasa: -Tu zini,
kā rakstīt vārdu "ģimnāzija"? -Nē! -Nu,
tad nesam viņu līdz pastam.
/Joki/


Dzīvē vienmēr ir vieta varoņdarbiem,
bet ne vienmēr ir laiks tos paveikt.
/Melnais humors/


Līderis uzņemas pilnu atbildību par darba izpildi un rezultātiem.
/Sekmīgs līderis/


Var jau būt,
ka sāp To stundu apzināt,
Kad klusuciešot jāatsakās.
Mūža rudens klāt.


Ņem,
mana dzimtenes zeme,
ņem visu,
kas man ir bijis,
Kas tavos baltajos ceļos no manis vēl neizlijis.


Labāk dzīvot ar ļauniem cilvēkiem nekā tālu no cilvēkiem.
/Aforismi/


Vienīgais ceļš uz drošību - noniecināt visu ārišķīgo un apmierināties ar tikumisko.
/Tikums/


Gar sauli ēna slīd,
un saule bālst: No mūža vārtiem dvašo auksta dvaša.
Nekad tam darba nebija par daudz,
Viņs darbā dega,
darbā sadegod,
- Bet viņa uguns sildīs daudzas audzes; Viņš tikai mērķi vērtēja,
ne sevi,
- Viņš visu atdeva,
ij savu dzīvi – Mirdz balti zili zvaigžņu miglāji,
Slēdz mirdzu melni dziļi atvari,
Gulst kārtu kārtām mūžu aizmūži,
- No zvaigžņu miglājiem,
no atvariem,
No kārtu kārtu mūžu aizmūžiem,
No saules puteklīšu kristāliem Šurp atlidoja balta dvēselīte.


Dzīve ir kā sapnis! Mēs to sapņojam! Dzīves jēga ir saprast pašu sapni! Ja mēs iemācamies sapņot šos sapņus,
Mēs iemācamies dzīvot patiesā laimē,
kādu paši izvēlamies!


Sirds - smalkā tīmeklī,
Gars - visos vējos.
Kā ņirbu puteklim Vēl griezties,
Dejot!
/Vēlējumi dzimšanas dienā/


Gadu mijā līksmu prātu,
Vīna glāzēm galdu klātu,
Dzīvesprieku,
veselību,
Nebēdāt par katru nieku!
/Apsveikumi Jaunajam gadam/


Vīrs saka vienu vārdu,
sieva pretī simts.


Cilvēkus,
kuri pametuši dzimteni,
svešatnē neciena,
bet dzimtenē no tiem vairās.
/Domu graudi/


Lielu skaļi,
bet strostēju pusbalsī.
/atzinas_un_aspratibas/


Reliģija ir cilvēka reakcija uz dzīvi.
/Vispārīgi citāti/


Dzimtā zeme.
Ai,
cik krāšņa un bagāta ir Latvijas daba! Paskaties,
kāds plašums visapkārt! Tu redzi jūru un mežus,
purvus un tīrumus,
upes un ezerus,
avotus un strautus.
Tu redzi salas,
pussalas,
pakalnus,
piekalnītes un nokal- nītes,
tu redzi laukakmeņus un gliemež- vākus.
Tu dzirdi putnus dārzā un mežā,
tu dzirdi briežus taurējam un dzeguzi kūkojam.
Bagāta un krāsaina ir mūsu zeme visos gadalaikos.
Proti,
tikai to saskatīt! Mācies šo skasitumu un bagātību izteikt ar saviem vārdiem,
ar krāsām uz papīra,
ar melodiju.
Un sargā savu zemi,
nedari tai pāri! Dzimtā zeme ir tavas mājas.


Pārvarēta grūtība,
kas palikusi pagātnē,
pārvēršas par laimīgu atmiņu.
/Aleksandra Afinogenova atziņas/


Veciem kokiem dziļas saknes.
/Latviešu sakāmvārdi/


Es neguļu Jāņu nakti Līdz pašam rītiņam,
Lai neguļ mani lini Lielajā tīrumā.
/Jāņu skaitāmpantiņi/


Svētku mielasts.
Kādu dienu pamodās bites.
Samiegojušās,
viegli trīsēdamas,
tās riņķoja pāri pļavai un sūrojās: -Par agru,
par agru.
.
.
Nekur neredz ne- viena ziediņa.
Pēkšņi viņas izdzirda klusos,
tikko saklau- sāmus zvanus un ieraudzīja ziediņus.
Bites lēni riņķoja ap ziediem,
tad nolaidās uz tiem.
Sākās pavasara svētku mielasts.


Augstākā bagātība ir alkatības trūkums.


Būtu tikai sirds,
skumjas atradīsies.


Lācim nu ir baigie prieki- Atnākušu Ziemassvētki,
Uzsnidzis ir baltais sniegs,
Un nemaz vairs nenāk miegs!
/Ziemassvētku apsveikumi/


Kaps – pirmais pakāpiens uz mūžību.
/Citāti katrai dienai/


Jānīšam cisas taisu No visām zālītēm: Paparksniņu,
madariņu,
Āboliņu,
dedestiņu; Vēl smildziņa kalniņā,
To paliku pagalvī; Pāvu spalvu spilventiņu,
Linu ziedu paladziņu.
/Jāņu skaitāmpantiņi/


Jo vairāk tev paziņu un cilvēku,
kas saskata tevī labo,
jo veiksmīgāks būsi.
/Savstarpējo attiecību likums/


Metode ir atmiņas māte.
/Domu graudi/


Neviens kuģa stūrmanis nepilda savus pienākumus,
atrazdamies krastā.
/Citāti katrai dienai/


Neuzticēšanās ir muļķa gudrība.


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز هتل Aurejärvi Ziemassvētku apsveikumi برای اجاره Turenki Pantiņi Apsveikumi Lieldienām Latvijas dzejoļi Ziemassvētku dzejoļi , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز هتل Aurejärvi Ziemassvētku apsveikumi برای اجاره Turenki Pantiņi Apsveikumi Lieldienām Latvijas dzejoļi Ziemassvētku dzejoļi