Apsveikumi

Apsveikumi

Es aiztaisīju savas sirds durvis un atstāju zīmīti - ''mīlestībai ieeja aizliegta'',
mīlestība atnāca ar vārdiem - ''es nemāku lasīt''.


Es atvēru maltuviti,
Te ir mātes viegla diena.
Malejiņa ta meitiņa,
Vainaciņš noputejs.
/Māmiņdienas apsveikumi/


Div’ ierbītes ceļu tek Nosukātu cekulīti; Kā nav kauna Jānītim: Nesukāts kumeliņš.
/Jāņu skaitāmpantiņi/


Lai labāk septiņkārt tēvs mirst,
nekā vienreiz māte.
/Laksu sakāmvārdi/


Labākās bruņas ir atrasties ārpus bīstamības zonas.
/Aksiomas/


Mani gadi - mani putni,
mani putni - mani gadi aizlido.
Es noskatos tiem nopakaļ,
bet man nav žēl,
jo tie aiznes manas bēdas,
manas nelaimes un skumjas,
manus bezprātīgos sapņus aiznes.
.
.
/Dažādi dzejoļi/


Viens akls vīrs labāks par septiņām meitām.
/Armēņu sakāmvārdi/


Vēlā stunda Kādreiz naktis ir gaŗas un dienas ir īsas– katra stunda ir svēta mūžības pulkstenim.
katra stunda sit rētas– veltīgi deldēt spēkus,
siznesot vējiem lidzi mūžīgo sauli smilšu pulkstenim.
.
.
.
Vienīgi mums,
mūsu mazajai saujai,
mūžības krastos laika vairs nav– mūsu stunda ir vēla! Laiks deldē grodus mūsu dzivības zobratam.
.
.
.
.
.
.
–Kur mūsu stiprās rokas,
drošie aiŗu vīri? Nakts no dienas dēg,
un riets no rīta.
.
.
.
.
Aiztiek stundas smilšu pulksteniem.
/ingrida_viksna/


Filozofija nekad nav tik derīga kā tad,
kad tā apkaro mūsu iedomību un tukšo godkāri.
/Tikumi un netikumi/


Tai dienā,
kad bij projām doties,
Vēl saule lika ūdeņiem Kā rasas lāsēs spoguļoties Zem tavu acu plakstiņiem.


Suņu burkšķi,
pupu lekšķi Jaunu puišu Jāņu zāles; Āboliņš,
dedestiņš Jaunu meitu Jāņu zāles.
/Īsi Jāņu dzejolīši/


Mūsu laimes deviņu desmitdaļu pamatā ir veselība.
No tā arī izriet secinājums,
ka vislielākā muļķība būtu upurēt savu veselību kā labā,
lai arī kas tas nebūtu: karjera,
izglītība,
slava,
nerunājot nemaz par jutekliskām un acumirklīgām baudām; pareizāk,
visu to ir vērts upurēt veselības labā.
/Veselība/


Vēlēšanās atšķirties no pārējiem ar neparastu un neredzētu apģērbu ir dvēseles sīkmanības izpausme; gluži tāpat valodā jaunu frāžu un nedzirdētu vārdu meklējumi rodas pedantu bērnisķīgas godkārības dēļ.
/Citāti par cilvēkiem un sabiedrību/


Un pie dauzoņām un netīrības pierod tāpat kā citās zemēs pie laupīšanām,
revolūcijām un blēdīgiem politiķiem.
/Gudrības un izteicieni/


Būt brīvam nav nekas,
kļūt brīvam – ir viss.
/Atziņas un citāti/


Tu zini ka sāpēs,
bet tā pat mēģini.
.
.


Katram skrejceļam,
ko veicam savā dzīvē,
ir taisne pēdējā,
un – tad ir viss,
paliek zeme,
draugi,
mīlestība un priedēs vējš no ceļa piekusis…


daži dzejnieki izgāja ārā jo iekšā bija sākušās dejas sērkoka liesmas apspīdēja viņu domīgās sejas bija caurspīdīgs vasaras rīts kas burvīgi oda pēc alus viss kopā izsauca vēlēšanos ko parasti izsauc alus un tad viens no viņiem nav svarīgi kurš teica runu par sievietes dabu to runu neviens gan arī viņš pats neatzina par sevišķi labu bet ēteriskais un mūžīgais tēls kam dzīvību deva šie vārdi klausījās viņos nogūlies virs galvas uz jumta skārda no mitrā gaisa no paguruma nošķaudījās šis tēls tik spēji – kā spaļi pajuka skumīgie mūzas dēli tēls pagrāba vienu un aizlaidās tad brāļi nu miers ar viņu viņš nebija vismaz pats sliktākais ja es tā salīdzinu


Nav svarīgi būt stipram.
Ir svarīgi sevī just spēku.
/Citāti par dzīvi/


Pasmaidi,
notici brīnumam,
tie piepildās tur,
kur tiem tic.


Vai jūs zināt,
cik liela ir sieviešu ziņkārība? Gandrīz tikpat liela,
cik vīriešu.
/Oskars Vailds/


Ne jau katra skaudība ir kaitīga.
Skaudībai reizēm mēdz būt arī ādi motīvi,
kas cilvēku padara lielāku,
tīrāku,
paciešamāku.
Es varu apskaust dzejnieku,
kas uzraksta vārsmas,
kuras satriec,
vai labu novelistu.
.
.
Šāda skaudība mūs padara par skolēniem.
.
.
piespiež saņemties,
dara mūs labākus,
prasīgākus pašiem prot sevi.


Uz saules pusi Grūtu domu ņem uz delnas,
pagriez to uz saules pusi - varbūt ziemā puķe vērsies tur,
kur vēl nav ziedējusi,
varbūt siltums tevī ielīs tāds,
ko dalīt var,
ne glabāt,
un tu iesi ziemai cauri tik daudz gaišāks,
tik daudz labāks.
/Apsveikuma pantiņi jubilejā/


Sievietei vismaz reizi vai divas jāiemīlas sliktā vīrietī,
lai viņa spētu novērtēt to,
kas ir labs.
/Citāti/


Saule pār mežgaliem paraugās skumja,
Pakāpjas kailajos zaros – Un riet.
/Atvadvārdi/


Egoisms ir simptoms,
kas liecina,
ka pietrūkst mīlestības pret - sevi.
Tas,
kurš sevi nemīl,
allaž ir noraizējies par sevi.
/Altruisms un egoisms/


Nu tu senis aizgrimusi Aiz tiem viesuļbaltiem sniegiem… Paspīd zila vizbulīte Vairs kā sapnī,
kā caur miegiem.
/Sirds apklususi/


Ikvienu lietu cildina par tās piemērotību tam,
kam domāta.
Tātad arī cilvēkā nav svarīgi tas,
cik zemes viņš apstrādā,
cik naudas aizdod uz procentiem,
cik apmeklētāju apliecina viņam savu cieņu,
cik grezna ir viņa gulta,
kā mirdz kauss,
no kura viņš dzer.
Svarīgi ir tas,
cik viņš krietns,
bet krietns viņš ir tad,
ja prāts viņam attīstīts,
taisns un atbilst viņa dabas gribai.
To arī sauc par tikumu jeb tikumisko,
un tas ir vienīgais cilvēka labums.
/Tikums/


Ja jūties vientuļš,
atceries,
ka ērgļi lido vienatnē,
bet aitas ganās baros.
.
.


Dzīve padara visus cilvēkus līdzīgus,
nāve atklāj izcilības.


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز هتل Aurejärvi Ziemassvētku apsveikumi برای اجاره Turenki Pantiņi Apsveikumi Lieldienām Latvijas dzejoļi Ziemassvētku dzejoļi , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز هتل Aurejärvi Ziemassvētku apsveikumi برای اجاره Turenki Pantiņi Apsveikumi Lieldienām Latvijas dzejoļi Ziemassvētku dzejoļi