Apsveikumi

Apsveikumi

Vairs viņu nav.
Tā sāpe mūžam nedilst,
Mana kārta dzīvi mīlestībā dot.


Laulība bez mīlestības ir katorga uz mūžu.


Labāk ir tērēt naudu tā it kā nebūtu rītdienas,
nekā pavadīt šo vakaru tā it kā nebūtu naudas!
/Tosti/


Lēni,
lēni sniedziņš snieg,
Lēni Laimes māte brien - No ciemiņa ciemiņā,
No sirsniņas sirsniņā.
/Ziemassvētku pantiņi/


RAIŅA PRIEDES.
MARTS Sarkanoti kārkli aust Te,
tepat aiz Raiņa priedēm.
Sniegam nav ne silts,
ne auksts,
Kam šīs priedes tagad pieder.
Pieder tautai,
sacīs gids,
Sliktais Daugavas idalgo.
Arī Rainis – priedēm līdz.
Tā – visaugstākā no algām.
Tavi graši ieripo Tajā augstākajā algā.
Galvasnaudu mūžīgo Maksā Dundaga un Valka.
Sarkanoti kārkli stāv Te,
tepat aiz Raiņa priedēm.
.
.
Savas priedes kabatā Meklē galvasnaudu viedo.
/Dzeja/


Ja grib spožus kumeliņus,
Lai gan’ agri Jāņu rīt’: Jāņa rasa balināja,
Jāņa saule spodrināja.
/Jāņu skaitāmpantiņi/


Ienaids iznīcinājis daudz,
bet radījis nav neko.
/Dažādi teicieni/


Ir divas gaismas dvēselei,
Ne dalīt tās,
ne šķirt,
Kas vienu vaigā skatījis,
Tam jāiet otrā mirt.


Zem kājām smiltis,
Ceļš kalnos lokās.
Ko nesu tik mīļu Savās rokās? Pie manas sirds Un manās rokās Guļ,
asinis dzerdamas,
Manas mokas.


Nekas,
kas stājas ceļā tikumam,
tam neko neatņem; tas nekļūst mazāks,
bet tikai mazāk spīd.
Nelaimes,
zaudējumi un pāridarījumi pret tikumu spēj tikpat,
cik migla pret sauli.
/Laimīga dzīve/


Smieties ir labāk nekā raudāt.
It sevišķi,
ja nepalīdz ne viens,
ne otrs.
/Domu graudi/


Neievērot ļaužu spriedumus nav grūti,
neievērot savas sirdsapziņas spriedumus – neiespējami.
/Dažādi aforismi/


Raksturo sevi tikai pozitīvi un konstruktīvi! Nenoniecini sevi! /Pārliecība/


Labāk izraisīt skaudību nekā līdzjūtību.
/Gudras atziņas/


Apklusušu mūžu dārzā Mīlestības vārdā liekam Sārtus ziedus dusas vietā Tiem,
ko dzīvē nesatiekam.


Sapņi,
kuri īstenojas,
nav sapņi,
bet plāni.
/Aforismi par sapņiem/


Zem augstiem kokiem Ir laba dusa Un aizistība,
Un svabads gaiss,
Par vēsmu celties,
Par gaismas trīsu Pār spoguļdzīti,
Kur staigā stars.
/Sirds apklususi/


Man visi gudrie vārdi Sen garlaicīgi kļuva,
Tik sirds,
Tik sirds un saule man tuva.
Tie vārdi,
ko runā saule,
Ko asinis ausīs čukst,
Ko runā mīļā saule,
Ko sirds uz sirdi pukst.
/Dzejoļi par dvēseli/


Cilvēki ir neparasti vienaldzīgi pret laimi - īpaši pret svešu.
/Vienaldzība/


Kļūdas pagātnē smagi iedragā uzticību nākotnē.
.
.


VAKARĀ Es durvīs iestājos.
Jūs varat mani apsveikt - es esmu iestājusies durvīs.
Jau rokturis tur uzticīgi manu roku.
Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ir mans sievas gods vai bērna smiekli,
kas rīt būs atkal vajadzīgi smiešanai,
vai ogle pavardā ir nomodā,
vai mājas gariņi pa savām vietām.
Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ieraugs abrā,
auseklīts pie debess,
vai tēvutēvu piemiņa,
vai skaidrais prāts un vai ir mīlestība pārnākusi mājās.
Es durvīs iestājos - vai visi,
vai visi vakarā.
Jā,
visi vakarā.
Ir visi vakarā.
Es kļūstu durvis.
/Apsveikumi bērna piedzimšanai/


Mūžs bij skaists,
jo tu man biji Uz šīs baltās pasaules.


Viss pasaules lepnums – no mātes.
Bez saules neuzzied puķes,
bez mīlas nav laimes,
bez sievietes nav mīlas,
bez mātes nav ne dzejnieka,
ne varoņa!


Atļautais nevaldzina,
aizliegtais kairina jo spēcīgāk.
/Dažādi prātojumi/


Ja tu vienmēr runā patiesību,
tev nekas nav jāatceras.
/Marks Tvens/


Ievērojamai dzīvei ir arī ievērojama nāve.
Citi aiziet nepamanīti.


Aiz zemes vārtiem paliek mīla,
Aiz zemes vārtiem paliek darbs Un nemiers tavs kā mūža ķīla,
Un brīdis šis tik drūms un skarbs.


Ja tu centies kādu aizmirst,
un tad neizdodas,
tad vajadzētu atcerēties to,
ka ja tam lemts tur būt,
tad tas tur būs.
.


Vārdi ir tie,
kas nozīmē tik daudz,
Šajos svētkos gribu tev teikt - Mīla ir visskaistākais,
Viss labākais,
kas vien var būt,
Tapēc nezaudē to šajā valentīna dienā.
/Valentīna dienas pantiņi/


Suns neaizmirst saimnieku,
kaķis - māju.
/Lezgīnu sakāmvārdi/


Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز هتل Aurejärvi Ziemassvētku apsveikumi برای اجاره Turenki Pantiņi Apsveikumi Lieldienām Latvijas dzejoļi Ziemassvētku dzejoļi , Valentīna dienas pantiņi Apsveikumi dzimšanas dienā Apsveikumi vārda dienā Kāzu apsveikumi Novēlējumi Mīlas dzejoļi Sieviešu diena 8.marts Māmiņdienas apsveikumi Lieldienu pantiņi Ziemassvētku pantiņi 1. Septembris dzejoļi Pantiņi katrai dienai Apsveikumi Jaunajam gadam Smieklīgie dzejoļi Pārdomu pantiņi 1000e وام وام مسکن وام Draudzība هتل Sverre Joki هتل ها Skagen به هتل مالمو مرکز هتل Aurejärvi Ziemassvētku apsveikumi برای اجاره Turenki Pantiņi Apsveikumi Lieldienām Latvijas dzejoļi Ziemassvētku dzejoļi